Escalera mecánica

escaleramecanica
Mechanical Stairs
Anuncios

RESONANCIAS DEL XL ENCUENTRO CORAL CIUDAD DE LA LAGUNA

cantocomunWeb_IMG_0799

Canto Común, dirección: Juan Ramón Vinagre (Foto: L. Trujillo Casañas)

Como es tradición en La Laguna, el canto coral ha sido una vez más el introito de la Navidad. Doce agrupaciones han participado en la muestra de La Laguna dejando en el auditorio dejos de sentimientos nobles que la voz humana envuelve de forma especial. Se cumplen 39 años desde el primer encuentro celebrado en el Teatro Leal en diciembre de 1979 y se ha llegado a la cuadragésima edición con todo el significado que tiene el haber alcanzado esta edad madura. Cuarenta años de historia de este acontecimiento musical da para escribir un libro gordo sobre todo lo que ha acontecido con sus brillos y sombras que también las ha habido. Sin embargo los que hemos estado cerca de su inicio y desarrollo nos parece que cada edición es un nuevo nacimiento y celebramos su permanencia como un valor cultural que tiene en La Laguna su natural asentamiento.

En esta edición se han sumado doce coros todos de la Isla con el Coro de Cámara Eli Hoshana de la ciudad de Lucena (Córdoba) como invitado especial con su selección de Kantes Sefardies y de Navidad. Todos los conciertos se celebraron en la Sala de Cristal del bello convento de Santo Domingo con lo que se desea dar vida a este magnífico espacio, hoy dedicado a la cultura. Sin embargo nos parece que sería deseable que se volviesen a repartir los conciertos en varios de los espléndidos templos y recintos que la ciudad ofrece.

El Canto Común que clausura la muestra tiene especial pátina con el ropaje de las naves y capillas de la Iglesia de la Concepción con una envidiable acústica que eleva sin duda las interpretaciones de cada uno de los coros. Los coros se van sucediendo con fluidez contando

cantocomunVinagreWeb_IMG_0803

Canto Común. Director: Juan Ramón Vinagre (Foto: L. Trujillo Casañas)

con la excelente presentación a cargo del maestro de ceremonias, el periodista Zenaido Hernández Cabrera. Un buen nivel de todos los coros nos ha ilusionado de nuevo pensando en la próxima edición cuando se van a cumplir cuarenta años desde que se inició esta ya imprescindible tarjeta de Navidad. El Coro de Voces Blancas del Conservatorio Superior de Música de Santa Cruz de Tenerife nos impresionó especialmente por la juventud de sus componentes y por la calidad de las voces en todos sus tonos que nos hace tener fundadas esperanzas en el futuro, siendo destacable, en este caso, el trabajo de dirección de Juan Ramón Vinagre a lo que se añade el teclado de Raquel Díaz.

El concierto contó con la presencia del Rvdo. D. Jorge Fernández Castillo y del Istmo. Sr. Alcalde D. José Alberto Díaz Domínguez, quienes felicitaron la Navidad. El broche final del canto común es siempre conmovedor, dirigido por varios de los directores y con los ecos del Adeste Fideles mientras los componentes se van retirando pausadamente a lo largo del pasillo central. Nos quedamos con la buena impresión del concierto y también con la certeza de que el Encuentro Coral Ciudad de La Laguna seguirá siendo uno de los actos principales de la cultura lagunera.

 

 

Nobel premio pri fiziko 2017 por la detektado de la gravitaj ondoj

Hodiaŭ mi legis sur multaj ĵurnaloj la sciigon pri la koncedo de la Nobel Premio pri fiziko, la plej altranga rekono por gravaj sciencaj traserĉadoj kaj malkovroj, fondita de Alfred Nobel (1833-1896). Oni premias, ĉi jare, la antikvan deziron “priaŭdi” surtere la gravitajn ondojn. Ĉi ondoj estis ja prediktaj teorie fare de la granda germana fizikisto Albert Einstein ene de sia impona teorio de la “Ĝenerala Relativeco”, publikigita en 1916, ega klopodo por profundkompreni la misterojn de la gravito. La gravitaj ondoj originiĝas en la eventoj lige al grandaj kataklismoj. La problemo estis ĝis nun la malfacileco detekti la tre malfortajn gravitajn ondojn per detektiloj sufiĉe efikaj tiucele. La serĉado de tiuj instrumentoj oni faris dum la lastaj jardekoj, fin fine oni povis detekti la perturbon de la spaco-tempo per la mezuroj de la ŝanĝoj de la longeco de la antenoj strategie lokitaj sur la terglobo. Vere rava estis la sukceso de tiu mega laboro kiam estis anoncita post rigora legado de la registroj, oni devas noti ke aliaj perturboj, kiel estas inter aliaj, la tajdo-efektoj, povas intermiksiĝi difektante la mezurojn . Ni ne devas forgesi ke ĉio komencis en la XVIIa jarcento kun la teorio de la gravito de Isaac Newton, sed estis Einstein kiu donis la homaron la imponan ĝeneralan teorion de la relativeco, kiun li prilaboris en la periodo 1912 ĝis 1916. La unua demando, kiun faris sin mem Alberto Einstein estis, kial masaj objektoj falas subgravite kun la sama akcelado, tiu estis la elira punkto, oni povas diri. La ĵus anoncita Nobel Premio al la fizikistoj Weiss, Thorne kaj Barish gravas la okazaĵon de la detekto de tiuj subtilaj ondoj, kiuj estas, oni povas diri, “la voĉo” de la pratempo kies fonto estis la granda katrastrofo originita de la frontkolizio inter du nigraj truoj. Nu, kiam de nove oni povos detekti alian? Tie ĉi estas atendantaj la antenoj, kiel grandaj oreloj teraj.

imrs_collision_two_black holes
Konputila simulado de kolizio inter du nigraj truoj (Reuters/Caltech/MIT/LIGO Laboratory, 2016)

Esperanto Moralo

Paul Cliteur, Amsterdamo 1955. Juĝisto, filozofo.

Traserĉante, kiel estas mia kutimo, kelkajn librojn, mi renkontiĝis kun la titolo “Esperanto Moral”, kiu iom surprizigis min kompreneble ĉar mi estas esperantisto, https://librotea.elpais.com/libro/esperanto-moral-sin-fronteras. La titolo en la hispana estas “Esperanto Moral (sin fronteras)” [Esperanto Moralo (sen limoj)]. Ĝi estis publikigita en la nederlanda subnome de “Moreel Esperanto”, 2007. Mi legis resumon en la hispana, kies mia libera traduko estas la jena:

Ĉu eltiri la valorojn de la kristana, juda kaj islama monoteismoj havas sencon? La murdo de la filmdirektoro Teo Van Gogh en 2004, fare de iu fundamentalista islamano, utilis al filozofo Paŭl Cliteur kiel meminstigilo por serioza pripensado rilate al la rolo de la religio en tutglobigita mondo. Pere ĉi eseo li analizas la lastan kaŭzon de la pluraj formoj de la religia violento: la suicida terorismo, la agresoj de la radikalaj antiabortistoj, la muftiaj decidordonoj kontraŭ la aŭtoroj kiel estas Salman Rushdie, la violento en Proksima Oriento… Fronte la etika relativismo de postmodernismo, Cliteur defendas la kreadon de firme laikaj etiko kaj ŝtato, krome li kritikas la enmisksiĝon de la religio ene la politikaj kaj etikaj aferoj. La religioj ne povas konstiutigi la kolumon nek la valorojn, nek la leĝon en multkultura socio.

Kaj por ke la kunvivado de ĉiuj (kredantoj, ateistoj, agnostikuloj, islamanoj, katolikoj kaj protestantoj) ni devas paroli saman idiomon rilate la bono kaj la malbono: iu esperanto moralo, iu universala etiko.

 

KOINCIDE

RéguloconRRosettiMBoultonhacia1957
De maldekstre: Reto Rossetti, Marjorie Boulton kaj Juan Régulo Pérez. 40a Universala Kongreso de Esperanto, Bologna (Italio) 1955. Fotis (eble): Roberto Vivas y Vivas. Arĥivo: Leandro Trujillo Casañas

Koincide estas la titolo de la antaŭparolo de Reto Rossetti (1909-1994) al Rikolto, la esearo de Juan Régulo Pérez (1914-1993). Li asertas, ke estis sinsekvoj de hazardaj koincidoj kiuj eblis lian kontakton kun la kanaria esperanta eldonisto, la ora kanario laŭ M. Boulton (1924-2017) (M. Boulton: 1955. Kontralte, p. 266), kune al samtempa ekformiĝo de la skota poemgrupo (Skota Skolo) Kvaropo. Certe estas, mi dirus, ke ni povas konstati laŭlonge la propa vivo, kiom gravas la pezo de l’hazardo en la ĉeno de cirkonstancoj, kiuj vicas en la pluraj, komplikaj deirvojoj de la vivo de kiu ajn.

En tiu teksto, ne longa sed vere interesa, li tuŝkore humilsensible elflorigas kelkajn detalojn apartenantaj al ege sincera, longa kaj sindona amikrilato kun la fama kanaria eldonisto de La Laguna (Tenerife). Rossetti estis, laŭdiroj de Régulo, tiu, kiun li konsultis pri la ebleco de esperantaj manuskriptoj taŭgaj por esti eldonitaj en la tiama, lia ekfunkcionta esperanta eldonejo subnome de J. Régulo – Eldonisto – LA LAGUNA (Kanariaj Insuloj).Tiusence, Rossetti prenis la okazon, alia hazardaĵo, por rekomendi, iom hezite, li diris, la eldonon de poemkolekto, verko de tiu skota poetgrupo Kvaropo; ili estis, kiel la titolo indikas, kvar homoj, «…Dank’ al kvarstrofa poemtraduko de juna ekspiloto de ĉas-aviono mi trovis William Would kaj tuj lin kroĉis al mi, ĉar la leonon oni ekkonas per ĝia ungo-signo…» (R. Rossetti. 1990: Koincide. Rikolto); sekve, John Francis venis en la rondon, altirita de W. Would, kaj fine aldoniĝis John Dinwoodie, kiun venigis Rossetti.

Rosetti kaj Régulo jam havis de antaŭ kelktempo perleterajn interŝanĝojn pri la literaturo en esperantujo, sed estis post la entrepeno de la eldono de la unua libro de Stafeto, ke ili pliintence kunhelpiĝis. Inkluzive la nomon de la esperanta serio estis inter ili diskutataj ĉar oni devis elekti inter tri titoloj, t.e.: Fonto, 7 Islas (7 Insuloj, nomo jam uzita de Régulo en hispanaj eldonoj), kaj tiu, kiun Régulo preferis Stafeto. Régulo kaj Rosetti sin sentis kiel idoj de Literatura Mondo, la grava revuo de la tiel nomata Budapeŝta Skolo kaj ĝia elstara eminentulo Kolomano Kalocsay (1891-1976) «…la princo de nia poezio…», en vortoj de Régulo, kaj tiel aktiva kaj reliefa en la antaŭaj jardekoj; pro tio, logikpense, ili sisteme alludis, simbole, la torĉon kaj stafeton. Kvaropo, certe, estis bone ricevita de la esperantaj legantoj kaj verkistoj, kaj tiel estis, ke la eldono forvendiĝis dum  monatdekoj; sen troigi, oni povas diri, de la tempperspektivo, ke tiu elĉerpiĝo de poemaro estis konsiderita kiel stranga kaj kontentiga okazintaĵo; tiel, Régulo fortigis lian deziron daŭrigi sian esperantan eldonon.

Plurfoje, Régulo, tre dankeme, freŝigis sian memoron kaj dediĉis dankesprimojn al R. Rossetti, kiu, laŭ li, estis «…mia Vergilio en la iela Stafeto-infero…» (J. Régulo. Rikolto: 157). Li ankaŭ akceptis, ke la naskiĝo de Stafeto «…ĝermis, ne el celkonscia decido, sed pliĝuste el zigzaga hazardo…» (J. Régulo: Rikolto: 140), Régulo ripete diris, ke hazardo altrangis en la decidaj interkruciĝoj de sia ne ĉiam dolĉa ekzistado. En 1965, post dektrijaroj de la apero de Stafeto, emocias nin legi ke, Régulo deziris rekoni la rolon de R. Rossetti rilate la lanĉo de Stafeto kaj ĝia entreprenado, sincere li diras, ke «…se oni esceptas la nomon Stafeto, kiun mi mem proponis, en la komenco preskaŭ ĉio portas la stampon de Reto Rossetti…mi volas proponi, aldonas Régulo, al li la minimuman omaĝon, kiun mi povas doni: publike lin danki kaj montri kiel la spiritan patron de Stafeto. Sen Reto Rossetti Stafeto ne ekzistus. Honoron al li! …» (J. Régulo: Rikolto: 172).

 

 

 

Iom rilate “Kontralte”, Marjorie Boulton, 1955

KontralteCubierta0001
Kovrilo de John Hartley, 1955. Presis: Presejo Gutenberg.- La Laguna de Tenerife, Kanariaj Insuloj.

Iom rilate Kontralte, Marjorie Boulton, 1952

En la antaŭparolo, W. Auld rememoras sian hazardan trovon de Marborda ŝtono, kiu maldormigis sian scivolon pri la ne sufiĉe konata verkistino. Tiel, ŝajne, komencis emocia poetika travivaĵo de Marjorie Boulton en Esperanto. Tiamaniere Auld eksciiĝis, ke tiu poemo estis tiam la unua kaj unika de ŝi verkita en la internacia lingvo, sed konvinkita de la eblecoj kaj kapabloj de la ankoraŭ juna poetino, kuraĝigis ŝin por pluverkado de poemoj en esperanto. Kvankam ŝi havis jam ioman sperton poezii en la angla lingvo, laŭ Auld estis la internacia lingvo la taŭga medio por kanti poezie ŝiajn plej intimajn sentojn «…ŝi trovis sian apogean instrumenton en la internacia lingvo…» (W. Auld. Kontralte, p. 10), ĉar laŭ Auld «…tiu lingvo fariĝis esprimilo de niaj plej intimaj kaj sanktaj aspiroj, iel liberigis ŝian emocion kaj ŝian personecon…». Tiu estis fakte la momento de la leviĝo de la voĉo de la tiel nomata Skota Skolo per la poemaro Kvaropo, sur la grava decido de J. Régulo fariĝi esperanta eldonisto en 1952, kaj presi esperantajn librojn en lia olda familia presejo Gutenberg en La Laguna (Tenerife, Kanariaj Insuloj).

«Mi estas tri…», ŝi asertas poeme en “La triopa memo”: la digna lektorino, de akademia inklino; la virino simpla, primitivtortura pro deziroj kaj, laste, la poetino observante la aliajn tri memojn (La triopa memo, Kontralte, p. 13). Sed, mi pensas, ke ŝi estas multe pli komplika, kiel korespondas al ege vasta personeco. Kiu legus Kontralte (kvazaŭ krio en la animo, povus signifi), sin trovos en intima mondo je koro de junulino, suferanta pro amo kaj pro la altiroj de la vivo, ankoraŭ komencanta, nome, la poemkanto “Amaraj sonetoj” povas esti enda pruvo pri tio, kion mi ĵus diris. Junulino kiu priploras la unuan frakasitan amon kaj, kiel mevo flugilbatalanta kontraŭ la stormvento, dezirante supreniri serĉe de alia spaco, de alia plilibera momento de ŝia vivo. La postsignoj, surkore, de la perdita amo, ankoraŭ daŭrigas la doloron intiman, “Post dudek jaroj”, ŝi diras «Mi atendis/Dum eble dudek jaroj./La Koro krias en sia kaĝo:/ “Ili mensogis”.

Vid. Boulton, Marjorie. 1955. Kontralte. Antaüparolo de W. Auld. J. Régulo – Eldonisto – La Laguna – Kanariaj Insuloj.

Marjorie Boulton en la koro

Marjorie Boulton en la koro

 

Boultonhacia1954_2
Marjorie Boulton, proks. 1954 (Foto: W. H. Broughton).

Antaŭ kelkaj tagoj mi ricevis malĝojan sciigon, la tristan novaĵon, ke Marjorie Boulton (1924-2017) forpasis. Marjorie Boulton havis specialan rilaton kun La Laguna, la urbo de Juan Régulo Pérez (1914-1993), de Stafeto kaj ankaŭ mia loĝurbo de antaŭ multe da tempo. Kiam J. Régulo grave malsaniĝis, en la okdekaj jaroj, ne sen surprizo, kiel UEA delegito, mi ricevis demandon pri la sanstato de nia komuna amiko. Tiel ni kontaktiĝis unua foje, kaj ankaŭ estis, mi kredas, komenco de ia sincera amikrilato. Rilato, kiun plicertigis per mia vizito al Oksfordo dum la vintro de unu el la lastaj jaroj 80-aj; mia interesiĝo tiam estis privizitadi kelkajn tieajn muzeojn por havigi informojn pri la kurado, restaŭro kaj konzervado de scientifikaj instrumentoj (aparatoj, maŝinoj, laboratorilaro, ktp., de la XVIIIa, XIXa kaj unuaj jaroj de la XXa jarcentoj). Tiam mi laboradis pri antikva kolekto tiatipa en la liceo kies profesoro pri fiziko mi estis. Helpo kaj akompano de M. Boulton, dum la du tagoj de mia restado ĉe ŝia oksforda domo en Stockmore Street, estis tute sindona kaj simpatie, mi gardas karajn rememorojn pri interparoladoj kaj precipe pri ŝiaj inteligentaj spritaĵoj, sen forgesi la tri katojn kaj la bonegan rostitaĵon, kiun ŝi kuiris por nia vespermanĝo.

Ni koincidis en UKj, en almenaŭ du, kaj havis nove okazon por renkontiĝo, precipe mi rememoras tiun de Valencia. Jes, ja, la vivo pasas ege rapide, kaj ofte ni surpriziĝas kiam ni realiĝas pri la tempopaso. Hodiaŭ mi foliumis la M. Boulton “Kontralte”, ŝia unua serioza poemaro, presita kaj eldonita de Juan Régulo je la libroserio Stafeto, en 1955, tio estas mia omaĝo al ŝia memoro. Belprezentita libro, kiel ĉiuj de J. Régulo, bela kovrilo de John Hartley, brita artisto kunlaborinta por la desegnado de la Stafetaj kovriloj dum kelkaj jaroj, antaŭ ol lia tragika morto, trovinta de Reto Rossetti (1909-1994), kiu estis ankaŭ tre proksima kunlaboranto de J. Régulo, dum multaj jaroj.

Pri La Laguna kaj J. Régulo, M. Boulton havis specialan inklinon, mi kopias la jenon: «Mi malofte tiel profunde bedaŭris, ke mi ne ĉeestos ian eventon: malavara invito trafis min nur kiam mi jam estis promesinta prelegi aliloke samdate. Misfortune! Miaj pensoj tamen ofte flugos al La Laguna».  Tiaokaze ŝi diris ankaŭ pri Régulo: «Juan Régulo fidis mian talenton kaj eldonis mian unuan esperantan libron Kontralte en 1955; kaj aliajn poste…Tro longa estus mia katalogo de liaj helpaj agoj malavaraj…» (M. Boulton. 1991. Saluton al 51-a Hispana Kongreso de Esperanto, okazinta en La Laguna, omaĝe Prof. Dro Juan Régulo Pérez, de 14-an ĝis 19-an, julio 1991).

Mi aldonus ĉi tie, ke multaj el ni gardos intime la memoron de ŝia persono, nun kiam ŝian animon estas forfluganta al nekonatan lokon, al transajn regionojn mensajn, ŝi estos sentempe en la memoro, en la koroj kaj en ŝiaj poemoj.